Je selecteerde:

Om onze documenten te kunnen downloaden moet u geregistreerd of ingelogd zijn.

of

  Onbeperkt documenten downloaden voor 139 euro*!

  * Een jaar toegang tot alle documenten

  Regelmatige controle op juistheid

  Direct alle documenten beschikbaar in Word.

  Na betaling direct toegang.

  Contact

  Personeels Documenten
  Dennenlaan 16
  1161 CR Zwanenburg
  Telefoon: +31(0)88 - 22 02 288
  info@personeelsdocumenten.nl

  NL35 RABO 0171 2964 78
  BTW 8148.51.393.B01
  KVK 34233816

   

  Nieuws

  Wachtdagen bij ziekte: werkgever wacht!

  De inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid heeft veel werkgevers ertoe gezet opnieuw naar hun arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden te kijken. Hoewel de regels rondom het inhouden van wachtdagen op het loon bij ziekte en het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen niet  nieuw zijn, is de kans groot dat je hier als werkgever ook over na hebt gedacht of nog over nadenkt. Als werkgever wil je het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf immers zo laag mogelijk houden. Een goed ziekteverzuimbeleid kan je hier bij helpen. Vraag is echter of het inhouden van wachtdagen dé oplossing is om het ziekteverzuim binnen jouw bedrijf in toom te houden.

  Lees meer..

  Overbruggingsregeling: lagere transitievergoeding voor ‘kleine werkgever’ nader uitgewerkt

  Zoals al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding per 1 juli a.s. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Ben je een ‘kleine werkgever’, is jouw financiële situatie slecht en moet je daarom jouw werknemer ontslaan, dan kun je mogelijk gebruik maken van de overbruggingsregeling.

  Lees meer..

  Werkgevers let op de scholingsplicht!

  In de Wet werk en zekerheid is vanaf 1 juli 2015 een scholingsplicht opgenomen.

  Wat is scholingsplicht?

  De scholingsplicht luidt als volgt (artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek):

  “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen”.

  Lees meer..

  Laatst gewijzigde documenten